کلیدواژه‌ها = مجازات
سردستگی در حقوق کیفری ایران

دوره 82، شماره 103، مهر 1397، صفحه 99-121

10.22106/jlj.2018.33932

ابوالحسن شاکری؛ بهروز قلی‎زاده


تحولات نظام نیمه ‌آزادی در سیاست کیفری ایران

دوره 80، شماره 96، دی 1395، صفحه 79-103

10.22106/jlj.2016.24719

محمد رضوانی؛ مظاهر خواجوند چتن؛ حامد صفائی آتشگاه


مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه

دوره 79، شماره 91، مهر 1394، صفحه 37-56

10.22106/jlj.2015.15716

فاطمه قناد؛ مسعود اکبری


دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران

دوره 77، شماره 82، تیر 1392، صفحه 117-159

10.22106/jlj.2013.10829

محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد فرجیها


مجازات در حقوق کیفری اسلام

دوره 74، شماره 70، تیر 1389، صفحه 69-92

10.22106/jlj.2010.11174

احمد فلاحی


تحول زندان در ایالات متحده آمریکا

دوره 67، شماره 45، دی 1382، صفحه 199-216

قاسم قاسمی


نقد لایحه مبارزه با پول شویی

دوره 67، شماره 44، مهر 1382، صفحه 202-212

محمد موسوی مقدم