دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق جزا و جرم شناسی
ویژگی‌های الگوی مطلوب برنامه‌های عدالت ترمیمی در پرونده‌های خشونت جنسی؛ با نگاهی به گفتمان قضایی ایران

سپیده میرمجیدی

دوره 85، شماره 114 ، تیر 1400، ، صفحه 433-463

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.137409.3709

چکیده
  در آخرین ویراست از کتابچۀ عدالت ترمیمی در سال 2020 میلادی، هر برنامه‌ای که از فرایندهای ترمیمی برای رسیدن به اهداف و نتایج ترمیمی بهره می‌برد، عدالت ترمیمی تعریف شده است. این تعریف نشان می‌دهد عدالت ترمیمی بدون آنکه به یک الگوی ایده‌آل، یک رویه یا فرایند مشخص محدود شود، از اهداف، هنجارها و معیارهای مشترکی برای اتخاذ تدابیر ترمیمی ...  بیشتر

بزه دیده به منزله شاکی و حقوق او در مقررات دادرسی کیفری ایران

پیمان ابراهیمی

دوره 69، شماره 53-52 ، مهر 1384، ، صفحه 287-324

چکیده
  با مطرح شدن اندیشه حمایت از بزه دیدگان و پیدایش بزه دیده شناسی حمایتی در سده بیستم، جایگاه فراموش شده بزه دیده در فرایند کیفری احیا شد و یافته های آن در قالب ملاک های جهانی در زمینه حمایت از بزه دیده تجلی یافت. بزه دیده شناسی حمایتی ضمن مطالعه جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری، او را شایسته حمایت انگاشته و حمایت از او را، بر پایه ملاک های ...  بیشتر

بزه دیدگی اطفال بزهکار (پژوهشی میدانی درباره بزه دیدگی مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران)

محمدرضا گودرزی

دوره 67، شماره 44 ، مهر 1382، ، صفحه 99-118

چکیده
  در این مقاله ضمن اشاره به جایگاه تاریخ بزه‌دیدگی در فرآیند کیفری،پیدایش بزه دیدشناسی‌ به عنوان یک رشتهء نوین علمی و مبانی نظری بزه‌دیدگی اطفال،با انجام یک پژوهش‌ میدانی محدود و اجرای یک«پرسشنامهء محقق‌ساخته»بر روی 30 تن از مددجویان پسر کانون اصلاح و تربیت تهران و تجزیه و تحلیل یافته‌های حاصل از آن،و پس از نتیجه‌گیری‌ از ...  بیشتر