کلیدواژه‌ها = مسئولیت
حق اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی

دوره 82، شماره 101، فروردین 1397، صفحه 233-258

10.22106/jlj.2018.31415

حمیدرضا نیکبخت؛ مهدی هفتانی؛ سارا میرمحمدصادقی


تقصیر و رابطه سببیت در نظام مسئولیت مدنی

دوره 70، شماره 54، فروردین 1385، صفحه 11-36

امیرمهدی قربان پور