کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی

دوره 86، شماره 120، دی 1401، صفحه 327-352

10.22106/jlj.2022.545196.4589

محمد نجفی کلیانی؛ مهدی هداوند؛ علی محمد فلاح زاده


حاکمیت قانون اساسی در رویارویی با بزه رایانه‌ای

دوره 82، شماره 102، تیر 1397، صفحه 81-108

10.22106/jlj.2018.32734

حسن عالی پور؛ محمد یکرنگی


مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه

دوره 80، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 37-60

10.22106/jlj.2016.19858

حسن پوربافرانی؛ رئوف رحیمی


حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران

دوره 78، شماره 85، فروردین 1393، صفحه 113-144

10.22106/jlj.2014.11322

علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی؛ مرتضی رضایی