دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
مرابحه بانکی و مشروعیت آن

امیرحسین علی زاده

دوره 82، شماره 104 ، دی 1397، ، صفحه 123-152

https://doi.org/10.22106/jlj.2018.34682

چکیده
  عقد مرابحه یکی از عقود اسلامی و یکی از ابزارهای بانک‌های اسلامی برای اعطای تسهیلات است. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد می­شود: مرابحه­ای که یک شخص کالایی را خریداری نموده، با مقداری سود به شخص دیگری می­فروشد؛ مرابحه‌ای که علاوه بر خریدار و فروشنده، بانک نیز حضور دارد. بدین ترتیب که بانک بر مبنای سفارش اولیة خرید، کالا را از فروشنده ...  بیشتر

تبیین ماهیت حقوقی قرارداد پیش‌فروش ساختمان

سیدمحمدصادق طباطبائی؛ عباس کیانی

دوره 78، شماره 85 ، فروردین 1393، ، صفحه 45-82

https://doi.org/10.22106/jlj.2014.11320

چکیده
  این مقاله در صدد یافتن ماهیت حقوقی قرارداد پیش‌فروش ساختمان بوده و به جهت اینکه در قانون مربوط، صحبت از مالکیت به عمل آمده، پس از طرح مسئله، در مباحث مقدماتی، بالضروره به تبیین مفهوم مالکیت و تعریف بیع در قانون مدنی ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. در ادامه مباحث، دکترین حقوق درمورد قرارداد پیش‌فروش ساختمان و مطابقت آن با هریک ...  بیشتر

مطالعه‌تطبیقی قابلیت تعیین ثمن در نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس

مهدی الهویی نظری؛ جمشید یحیی پور

دوره 76، شماره 80 ، دی 1391، ، صفحه 121-143

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11040

چکیده
  طبق قانون مدنی و مبانی فقهی، یکی از شرایط اساسی تحقق عقد بیع، لزوم معین بودن ثمن است. در قوانین سایر کشورها نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهایی چون انگلیس، قواعد پیشرفته‌ای در این زمینه وضع شده که به موجب آن‌ها، قابلیت تعیین ثمن و حتی عدم تعیین آن خللی به عقد وارد نمی سازد و ثمن می تواند توسط طرف مقابل یا ثالث تعیین شود، ...  بیشتر