کلیدواژه‌ها = بیع
مرابحه بانکی و مشروعیت آن

دوره 82، شماره 104، دی 1397، صفحه 123-152

10.22106/jlj.2018.34682

امیرحسین علی زاده


تبیین ماهیت حقوقی قرارداد پیش‌فروش ساختمان

دوره 78، شماره 85، فروردین 1393، صفحه 45-82

10.22106/jlj.2014.11320

سیدمحمدصادق طباطبائی؛ عباس کیانی


تفاوت قبض و تسلیم

دوره 67، شماره 44، مهر 1382، صفحه 217-220

امضان دهقان