کلیدواژه‌ها = شخص ثالث
اعتبار قضیۀ قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 84، شماره 112، دی 1399، صفحه 267-290

10.22106/jlj.2020.112965.2927

علی عسگری توانی؛ حسن محسنی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور امینی


ساختار و ماهیت حقوقی حق‌العمل‌کاری

دوره 75، شماره 73، فروردین 1390، صفحه 173-200

10.22106/jlj.2011.11095

ربیعا اسکینی؛ دل افروز بهنام فرید