نویسنده = محمد یکرنگی
سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات

دوره 82، شماره 103، مهر 1397، صفحه 175-200

10.22106/jlj.2018.33935

نسرین مهرا؛ محمد یکرنگی؛ عباس موُذن


حاکمیت قانون اساسی در رویارویی با بزه رایانه‌ای

دوره 82، شماره 102، تیر 1397، صفحه 81-108

10.22106/jlj.2018.32734

حسن عالی پور؛ محمد یکرنگی


کیفرهای اجتماع محور: از نظریه تا عمل

دوره 72، شماره 64، مهر 1387، صفحه 89-112

10.22106/jlj.2008.11243

محمد یکرنگی؛ مهدی ایرانمنش