نویسنده = حامد رحمانیان
هرزه‌نگاری در حقوق کیفری ایران

دوره 75، شماره 76، دی 1390، صفحه 89-121

10.22106/jlj.2011.11070

محمدجعفر حبیب زاده؛ حامد رحمانیان