نویسنده = رحیم نوبهار
ویژگی‌ها و راهبردهای کیفرشناسی ریسک‌مدار

دوره 81، شماره 100، دی 1396، صفحه 197-225

10.22106/jlj.2017.30597

رحیم نوبهار؛ یزدان صیقل


رعایت مصالح بزه‌دیده در جرم‌انگاری

دوره 80، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 217-242

10.22106/jlj.2016.19863

رحیم نوبهار؛ فاطمه صفاری