دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق جزا و جرم شناسی
گفتمان سیاست جنایی قوۀ قضائیه در «دستورالعمل نحوۀ مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوۀ قضائیه»

امیرحسن نیازپور

دوره 85، شماره 116 ، دی 1400، ، صفحه 259-388

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.523558.3945

چکیده
  در پهنۀ سیاست جنایی ایران مشارکت نهادهای جامعوی در زمینۀ پیشگیری از جرم، سازش میان نقش‌آفرینان دعوای کیفری، حمایت از بزه‌دیدگان، بازپروری مجرمان و اجرای واکنش‌های عدالت کیفری از مهم‌ترین راهبردهاست، اما نبود سیاست جنایی تقنینی شفاف در زمینۀ مشارکت نهادهای جامعوی، بودن تردید در میان نهادهای دولتی به‌منظور برقراری تعامل با نهادهای ...  بیشتر

تحلیل جرم‌شناسانه جداسازی زندانیان؛ با نگاهی به «آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان»

امیرحسن نیازپور

دوره 80، شماره 96 ، دی 1395، ، صفحه 173-201

https://doi.org/10.22106/jlj.2016.24725

چکیده
  کیفر زندان هنوز شاخص ‌ترین واکنش سامانه سیاست جنایی به بزه‌کاری به شمار می‌ رود. این کیفر در گذشته بیش‌تر کارکرد توان‌ گیرانه داشت و عمدتاً برای دورساختن بزه‌کاران ازجامعه استفاده می‌شد، اما در این روزگار بیش‌تر جهت اصلاح و درمان بزه‌کاران و گاه به منظور سلب توان دسته ‌ای از مجرمان بکار می‌رود. بازسازی نظام شخصیتی مجرمان در ...  بیشتر

تکالیف جرم‌شناسانه‌ی دستگاه قضایی در پرتو قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

امیرحسن نیازپور

دوره 76، شماره 80 ، دی 1391، ، صفحه 197-226

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11043

چکیده
  دستگاه قضایی بر پایه‌ی بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده در راستای پیش‌گیری از وقوع بزه‌کاری و بازپروری بزه‌کاران گام بردارد. این دو تکلیف جرم‌شناسانه در قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تبلور یافته است. بدیهی است، انجام این تکالیف دارای ابعاد مختلفی است که به شماری ...  بیشتر