دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حملات سایبری و حقوق بین‌الملل

علی قاسمی؛ ویکتور بارین جهاربخش

دوره 76، شماره 78 ، تیر 1391، ، صفحه 115-145

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11057

چکیده
  حمله‌ی سایبری، مصداق سلاح جدیدی است که می‌تواند روش هدایت جنگ مدرن توسط بازیگران دولتی و غیر‌دولتی را دگرگون سازد. سرشت بی‌مانند این تهدید و توانمندی مرتکبان جنگ‌های سایبری در آسیب رساندن، کشتار و تخریب فیزیکی از طریق فضای سایبر، تعاریف سنتی توسل به زور را متحول ساخته است. در این نوشتار، حملات سایبری بازیگران غیر‌دولتی صرفاً ...  بیشتر

بازداشت متهمان به همکاری با القاعده در خلیج گوانتانامو چالشی در تفسیر ادبی قانون

علی قاسمی

دوره 68، شماره 47 ، تیر 1383، ، صفحه 147-158

چکیده
  به دنبال واقعه 11 سپتامبر 2001 و اشغال افغانستان توسط نیروهای نظامی‌ ایالات متحده آمریکا حوادث گوناگون دیگری نیز به وقوع پیوست که هریک‌ از آنها از دیدگاه حقوق بین الملل قابل بحث و بررسی علمی است.یکی از این موارد ماجرای کمپ دلتا است،زندانی که ایالات متحده در خلیج‌ گوانتانامو مهیا ساخته و رزمندگان دستگیر شده افغانی در طی جنگ را در شرایط ...  بیشتر