نویسنده = عبدالحسین شیروی
بررسی حقوقی ساختار قرارداد‌های آفست

دوره 78، شماره 86، تیر 1393، صفحه 63-91

10.22106/jlj.2014.11313

ابراهیم دیانتی‌نسب؛ عبدالحسین شیروی


حسن‌نیت در توافقات عمودی

دوره 75، شماره 75، مهر 1390، صفحه 9-36

10.22106/jlj.2011.11075

عبدالحسین شیروی؛ محمد باباپور