نویسنده = احمد حاجی ده‌آبادی
تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه

دوره 79، شماره 90، تیر 1394، صفحه 7-36

10.22106/jlj.2015.14387

احمد حاجی ده‌آبادی؛ ابراهیم احمدی؛ جلال‌الدین صمصامی


شکل‌گیری زندان‌های خصوصی و مطالعه تطبیقی آن در ایران و آمریکا

دوره 77، شماره 83، مهر 1392، صفحه 9-34

10.22106/jlj.2013.10817

احمد حاجی ده آبادی؛ مرتضی جلیل زاده