نویسنده = محمد امامی
ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری

دوره 77، شماره 82، تیر 1392، صفحه 9-38

10.22106/jlj.2013.10826

محمد امامی؛ مهستی سلیمانی


درآمدی بر روند تحولات قانونگذاری در شهرسازی

دوره 63، شماره 29-28، مهر 1378، صفحه 143-160

محمد امامی


مصلحت گرایی دردادرسی های جزایی

دوره 62، شماره 23، تیر 1377، صفحه 57-96

محمد امامی