دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق جزا و جرم شناسی
چالش‌های قضایی و اجرایی زندان‌زدایی در سیاست جنایی ایران

اسحاق رسولی امیرحاجلو؛ شهرام ابراهیمی؛ فضل الله فروغی

دوره 86، شماره 119 ، مهر 1401، ، صفحه 219-244

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.543672.4546

چکیده
  جرم‌شناسان و کیفرشناسان، مدت‌هاست، به هر مناسبت، پیامد‌های ناگوار زندان در زمینۀ بهداشتی، جرم‌شناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد می‌کنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینه‌ها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبس‌زدایی به‌ویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقۀ کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی راهبردهای اصلاحی خارج از محیط کیفری ایران و کانادا

شهرام ابراهیمی؛ عبدالله ایزدی

دوره 77، شماره 84 ، دی 1392، ، صفحه 7-40

https://doi.org/10.22106/jlj.2013.10795

چکیده
  راهبردهای اصلاحی برحسب مرحله موضوع اجرای آن، قابل دسته‌بندی در سه سطح است. در این راستا در مرحله خارج از محیط کیفری، سه راهبرد حمایت از زندانی آزادشده،توسعه ضمانت اجراهای اجتماع‌محور و نظارت،کنترل و تمرین نقش‌آفرینی می‌کنند. جلوه‌های منعکس در کانادا نشان‌دهنده محلی، معنوی‌محور و مذهب‌مداربودن راهبرد حمایت، قاعده‌مندبودن ...  بیشتر

ترجمه: کنگره های پنج سالانه پیش گیری از جرم و عدالت کیفری دستاوردها و دورنماها

شهرام ابراهیمی

دوره 69، شماره 53-52 ، مهر 1384، ، صفحه 355-374

چکیده
  کنگره‌های سازمان ملل که ابتدا به«پیش‌گیری از جرم و اصلاح بزهکاران» موسوم بود،از سال 1955 هر پنج سال یک بار برگزار می‌گردد.هدف از برگزاری‌ این کنگره‌ها،تشخیص و تدوین استانداردهای بین‌المللی به منظور همکاری‌ نزدیک‌تر دولت‌ها در زمینه پیش‌گیری از جرم و نیز جهت‌دهی به‌ همکاری‌های مطالعاتی و فنی آنها در این زمینه می‌باشد.برگزاری ...  بیشتر

تحول سیاست پیش گیری از بزهکاری در فرانسه در پرتو تصویب نامه قانونی 17 ژوئیه 2002

شهرام ابراهیمی

دوره 68، شماره 49-48 ، مهر 1383، ، صفحه 251-283

چکیده
  فرانسه از جمله کشورهایی است که در ربع قرن اخیر به حسب چرخش قدرت‌ میان دو جناح چپ(آزادی‌مدار)و راست(امنیت‌مدار)با تحولات متعددی‌ در زمینه سیاستهای پیش‌گیری از بزهکاری مواجه بوده است.این مقاله‌ ضمن اشاره به تغیرات صورت گرفته در سیاستها،ساختار و برنامه‌های‌ دوره‌های مختلف،به تحلیل و بررسی این تحولات پرداخته و در نهایت لزوم‌ توجه ...  بیشتر