نویسنده = احمد مظفری
کنکاشی در جرائم اطفال

دوره 65، شماره 34، فروردین 1380، صفحه 165-177

احمد مظفری


بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران

دوره 62، شماره 25، دی 1377، صفحه 49-76

احمد مظفری


از میان آرای دادگاه های انقلاب اسلامی

دوره 62، شماره 23، تیر 1377، صفحه 207-228

احمد مظفری


تقسیط جزای نقدی

دوره 60، شماره 18-17، مهر 1375، صفحه 107-114

احمد مظفری