نویسنده = محمدجعفر حبیب زاده
قاضی همچون نگهبانِ حکومتِ قانون؛ جستاری درباره‌ی رویکردِ حق‌محور به کنشگریِ قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.2002257.5298

مهدی سمائی صحنه سرائی؛ محمدجعفر حبیب زاده


قاضی فضیلت‌مند؛ سهم فضیلت‌گرایی در نظریۀ قضاوت

دوره 86، شماره 118، تیر 1401، صفحه 49-74

10.22106/jlj.2021.538393.4391

مهدی سمائی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ رحیم نوبهار


مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران

دوره 81، شماره 100، دی 1396، صفحه 67-91

10.22106/jlj.2017.30582

محمدجعفر حبیب زاده؛ محمود صابر؛ حسین سمیعی زنوز


شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم

دوره 80، شماره 95، مهر 1395، صفحه 61-81

10.22106/jlj.2016.23180

محمد جعفر حبیب زاده؛ ولی‌اله صادقی


اعاده‌ حیثیت درمقررات کیفری ایران: بودها و بایدها

دوره 79، شماره 91، مهر 1394، صفحه 85-105

10.22106/jlj.2015.15711

محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی


دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران

دوره 77، شماره 82، تیر 1392، صفحه 117-159

10.22106/jlj.2013.10829

محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد فرجیها


جنایات ارتکابی در زندان ابوغریب از منظرعدالت کیفری

دوره 76، شماره 80، دی 1391، صفحه 227-256

10.22106/jlj.2012.11044

سهراب صلاحی؛ علی خالقی؛ محمدجعفر حبیب زاده


هرزه‌نگاری در حقوق کیفری ایران

دوره 75، شماره 76، دی 1390، صفحه 89-121

10.22106/jlj.2011.11070

محمدجعفر حبیب زاده؛ حامد رحمانیان


قتل در فراش

دوره 65، شماره 34، فروردین 1380، صفحه 69-92

محمدجعفر حبیب زاده


کلاهبرداری در حقوق تطبیقی

دوره 60، شماره 18-17، مهر 1375، صفحه 25-44

محمدجعفر حبیب زاده


اضطرار (ضرورت)

دوره 60، شماره 16-15، فروردین 1375، صفحه 55-86

محمدجعفر حبیب زاده