نویسنده = فیروز محمودی جانکی
حق بر مجازات نشدن؛ چیستی و هستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22106/jlj.2022.553189.4826

سیدحمید حسینی؛ فیروز محمودی جانکی؛ بتول پاکزاد


ارزیابی مبانی نظری حق بر مجازات‌نشدن در حقوق کیفری

دوره 84، شماره 112، دی 1399، صفحه 107-133

10.22106/jlj.2020.122454.3229

سیدحمید حسینی؛ فیروز محمودی جانکی