نویسنده = فرید محسنی
حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان در قبال ترک فعل والدین در پیشگیری از انحرافات با تأکید بر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22106/jlj.2022.559655.4944

سمیرا احمدیان مقدم؛ عباس سماواتی؛ فرید محسنی


درج پیشینۀ کیفری متهم در کیفرخواست

دوره 86، شماره 120، دی 1401، صفحه 161-178

10.22106/jlj.2022.540888.4479

پیام فروزنده؛ فرید محسنی


مسئولیت ‌کیفری احزاب سیاسی در حقوق ایران

دوره 81، شماره 98، تیر 1396، صفحه 201-226

10.22106/jlj.2017.26780

فرید محسنی؛ حسام ابراهیم وند


رابطه سببیّت در قانون مجازات اسلامی 1392

دوره 79، شماره 91، مهر 1394، صفحه 135-160

10.22106/jlj.2015.15719

فرید محسنی؛ نصیر ملکوتی