اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4413
تعداد پذیرش 244
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 3888
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 3250

مقالات منتشر شده (از سال 1369)
تعداد دوره‌ها 31
تعداد شماره‌ها 100
تعداد مقالات 947
تعداد مشاهده مقاله 1535772
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2071706
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 83 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 348 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 37 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 205 روز
درصد پذیرش 6 %