اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3818
تعداد پذیرش 174
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 3369
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2847

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 466
تعداد مشاهده مقاله 1361252
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1646098
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 437 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 55 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 41 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 168 روز
درصد پذیرش 5 %