اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3435
تعداد پذیرش 126
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 3050
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2591

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 308
تعداد مشاهده مقاله 833175
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 869935
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 93 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 550 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 59 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 166 روز
درصد پذیرش 4 %