اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3916
تعداد پذیرش 175
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 3460
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2918

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 30
تعداد شماره‌ها 96
تعداد مقالات 879
تعداد مشاهده مقاله 1397731
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1761072
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 89 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 436 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 54 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 168 روز
درصد پذیرش 4 %