دوره و شماره: دوره 83، شماره 105، بهار 1398 
2. تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی

صفحه 1-1

عبدالرضا اصغری؛ مهدی صالحی مقدم


7. تعامل ضابطان دادگستری با حریم خصوصی خودروی شهروندان

صفحه 1-1

عادل ساریخانی؛ ایمان محترم قلاتی


8. حمایت دولت از بزه‎دید‎گان در تأمین هزینه دادرسی

صفحه 1-1

علیرضا میرکمالی؛ نازنین حاجی زاده


9. تعارض اصل ضرر و اصل آزادی اراده در جرم انگاری سقط جنین

صفحه 1-1

اسماعیل هادی تبار؛ مریم مهری متانکلایی