دوره و شماره: دوره 75، شماره 76، زمستان 1390، صفحه 1-299 
3. هرزه‌نگاری در حقوق کیفری ایران

صفحه 89-121

محمدجعفر حبیب زاده؛ حامد رحمانیان


5. اعتبار اظهارنظر دادیار

صفحه 157-183

مهدی حسن زاده؛ محمدرضا صفرنیاشهری