دوره و شماره: دوره 75، شماره 76، دی 1390، صفحه 1-299 
3. هرزه‌نگاری در حقوق کیفری ایران

صفحه 89-121

10.22106/jlj.2011.11070

محمدجعفر حبیب زاده؛ حامد رحمانیان


5. اعتبار اظهارنظر دادیار

صفحه 157-183

10.22106/jlj.2011.11072

مهدی حسن زاده؛ محمدرضا صفرنیاشهری