دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. پوزیتویسم حقوقی در نظام قضایی ایران؛ برایند تعاملی فرمالیسم حقوقی و نص‌گرایی قانونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.527673.4077

مسعود الماسی؛ احمد واعظی


2. تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.523805.3954

طوبی شاکری گلپایگانی؛ زهرا بابازاده


3. وضعیت صدور حکم به نفع خوانده دعوای مدنی بر اساس اصل برائت و بدون سوگند او

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22106/jlj.2021.532463.4242

مهدی حسن زاده


4. اختیارات دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در آغاز فرایند ارزیابی مقدماتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.527307.4060

محمد هادی ذاکرحسین


5. نظم گفتمانی شرعی و عدالت کیفری؛ نمونه‌پژوهی پرونده سعید حنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.521236.3871

حمیدرضا دانش ناری؛ مهدیه معالی


6. افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی؛ ضرورت،مبانی و ضوابط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.122804.3251

سیدیاسر ضیایی چاهگاهی؛ علیرضا جمشیدی؛ محمد آشوری


7. سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.124354.3321

حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ محمدعلی مهدوی ثابت


8. «اتلاف و تسبیب»؛ مبنای مسئولیت مدنی کالاها در حقوق ایران در تطبیق با حقوق فرانسه و امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.127014.3381

منصور امینی؛ محمدکاظم مهتاب پور


9. جایگاه اصل کرامت اجتماعی در حقوق قراردادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.136425.3678

مرتضی ترابی؛ ایرج بابایی؛ عباس طوسی


10. اصول و الزامات حقوقی حاکم بر فناوری‌های حقوقی دادرسی قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

10.22106/jlj.2021.140299.3819

محمدرضا علی پور؛ علی بهادری جهرمی


11. دعاوی سهامداران بابت خسارات انعکاسی در حقوق شرکت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.523122.3923

محمدعلی بهمئی؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی


12. اختلاف محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط و چگونگی حل آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.139570.3791

امیرحسین علی زاده؛ جمشید زرگری


13. تحلیل قراردادهای واگذاری موقت اراضی ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.522985.3922

خدیجه مظفری؛ علیرضا ایزدی فرد


14. بررسی تطبیقی استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب در نظام حقوقی ایران و لبنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.138874.3772

محمدعلی علیپور؛ سیّددرید موسوی مجاب؛ سیّد باسم موالی زاده


15. تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری ؛ از تئوری تا رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.524002.3960

مجید عزیزیانی


16. سازگاری مقررات شرکت سهامی خاص و حرفه پزشکی (با بهره‌گیری از آورده‌های حقوق تطبیقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.524264.3973

سید عباس سیدی آرانی


17. مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.521789.3889

عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی؛ افروز صمدی


18. تبیین نظری تأثیر جنسیت بر تعیین مجازات مجرمان مواد مخدر در بستر عدالت کیفری تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.524115.3969

ثنا کاظم‌پور؛ محمد فرجیها


19. تعدیل ضمانت اجرای تعهد به ارائه اطلاعات در قراردادهای بیمه‌ (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.134850.3605

مجتبی محمدی؛ محمد هادی جواهرکلام


20. اعتبار انتقال سند تجاری پس از سررسید یا واخواست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.528013.4092

حمید میری


21. تحلیل حقوقی-اقتصادی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت‌های تجارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.531723.4217

محسن صادقی؛ مصطفی کوشکی


22. نقش قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.528971.4127

مهناز رشیدی


23. اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در فرایند کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.531735.4218

صادق تبریزی؛ حسن عالی پور؛ محمدرضا الهی منش


24. شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت های مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.532573.4244

مصطفی السان؛ محمدرضا منوچهری؛ سجاد مظلومی


25. هرمنوتیک و ارزش گذاری قضایی نقاشی های پست مدرن در حقوق مالکیت فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.532182.4230

سیداحسان رفیعی علوی؛ سعید محجوب


26. قیود تحدیدکننده اجرای مجازات مجنون؛ نقدی بر نظر مشهور فقها و رویکرد قانون‌گذار ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22106/jlj.2021.535930.4340

محمدهادی توکل پور؛ محمد امین ملکی


27. دادگاه هوش مصنوعی‌‌؛ سریع، عادلانه، منصفانه، بی طرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

10.22106/jlj.2021.534950.4320

سید محمد حسن میرداماد اصفهانی


28. شرایط توجّه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکار های احراز آن در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.538999.4409

احسان بهرامی؛ سید امین پیشنماز؛ امیر زارع


29. تحصیل دلیل در اجتهاد قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.534632.4321

,زهرا نجارزادگان سرابی؛ هادی صادقی؛ محمد حسین ناظمی اشنی


30. مطالعه اهلیت تجاری در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.538664.4396

عباس نیازی؛ سعید جوهر


32. نقدی بر رای وحدت رویه شماره 788 دیوان عالی کشور در سایه نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.539086.4412

ام البنین رمضان زاده؛ سیدحسن حسینی مقدم


33. دیالکتیک پایایی و پویایی حقوق در رهیافت نظریه‌ی اصول حقوقی(با نگاهی به رویه‌ی قضائی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.533947.4281

مرتضی جمالی؛ قاسم محمدی


34. تاثیر جنسیت بر تفسیر حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.541178.4486

رضا پورمحمدی؛ محمد مهدی یوسفی


35. ضرورت شناسایی احقاق شخصی حق در حقوق جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.539203.4419

عبداله رجبی؛ سید حسین حسینی


36. ساز و کار جبران خسارت ناشی از سوانح خودروهای خودران در حقوق ایران با نگاهی بر دکترین آمریکایی جبران خسارت ناشی از این خودروها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.529437.4147

شیرزاد حیدری شهباز؛ محسن محبی؛ غلامعلی سیفی زیناب


37. قلمرو زمانی توبه در تعزیرات (با تأکید بر رای وحدت رویه شماره 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.533785.4273

محسن برهانی؛ الهه لطفعلی زاده


38. رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.533488.4271

ولی رستمی؛ سیدمحمد مهدی غمامی؛ امیرحسین اصل زعیم


39. نظریه تحول غیر ارادی خواسته در پرتو انتقال موضوع دعوا درآیین دادرسی مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.539387.4426

عبدالوحید صباغی؛ فریدون نهرینی؛ علیرضا آذربایجانی


40. قاضیِ فضیلت‌مند؛ سهم فضیلت‌گرایی در نظریّه‌ی قضاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.538393.4391

مهدی سمائی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ رحیم نوبهار


41. تحلیل مبانی و چالش‌های تأمین مالی دعوا و تبیین رهیافت‌هایی نوین برای حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.533361.4269

محمدحسین وکیلی مقدم


43. مؤلفه‌های مداخله‌ دولت در تنظیم‌گری حرفه‌ وکالت؛ مطالعه موردی: نظام حقوقی انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.530595.4180

محمدصادق فراهانی؛ علی بهادری جهرمی؛ مجتبی اصغریان


44. اثرسنجی سوگیری‌های شناختی بر کیفیت عدالت در تصمیم‌گیری قضات دادگاه‌های کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.534564.4300

زهرا ساکیانی؛ سیدعباس واعظی


45. بیمه‌ هزینه‌های حقوقی از منظر حقوق مصرف کنندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.536128.4349

ناهید صفری


46. بررسی تغییر پارادایم در تعیین قانون حاکم بر قراردادها در چهارچوب پیش نویس قانون تجارت 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.535819.4337

سعید حقانی


47. فرایند‌ها و چالش‌های اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.531741.4219

محمد رستمی؛ مرتضی رستمی


48. مالیات بر حق واگذاری محل و ابعاد حقوقی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.531595.4211

حسین عبداللهی


49. قاعده گزینی جهت پذیرش ادله الکترونیک در نظام حقوقی ایران وآمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.530190.4171

علی کشاورز؛ ناصر علیدوستی شهرکی؛ علیرضا صادق اصل


50. معیار تفکیک جرائم «مختلف» از جرائم «غیرمختلف» در اعمال قواعد تعدد مادی جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.532835.4250

مهرانگیز روستائی؛ حامد رحمانیان


51. کلینیک‌های حقوقی دانشگاهی؛ از چیستی و چرائی تا چگونگیِ تحقق و فعالیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.537155.4356

محمدقاسم تنگستانی


52. آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق یا عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.532038.4227

محمدعلی فراهانی؛ مرتضی حاجی علی خمسه؛ هادی طحان نظیف