تعداد مقالات: 879
2. قرارداد داور

دوره 83، شماره 107، پاییز 1398، صفحه 1-19

10.22106/jlj.2019.78146.1871

احد خاکپور؛ ربیعا اسکینی؛ محمدعلی بهمئی


4. نگرش فازی در حوزۀ سن مسئولیت کیفری

دوره 83، شماره 108، زمستان 1398، صفحه 1-23

10.22106/jlj.2019.104478.2626

مهرنوش ابوذری


6. پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی

دوره 84، شماره 110، تابستان 1399، صفحه 1-25

10.22106/jlj.2020.113414.2901

حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت


7. ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات

دوره 84، شماره 111، پاییز 1399، صفحه 1-22

10.22106/jlj.2020.119940.3108

سیدحسین آل طاها؛ حسین آقایی جنت مکان؛ عارف بشیری


9. کاوش در مفهوم و جایگاه حق آزادی و امنیت شخصی

دوره 78، شماره 86، تابستان 1393، صفحه 7-33

10.22106/jlj.2014.11315

حامد اسماعیل پور؛ محمدجواد شریعت باقری


10. دفاع دام‌گستری، از مفهوم‌شناسی تا آثار

دوره 78، شماره 85، بهار 1393، صفحه 7-44

10.22106/jlj.2014.11319

عباس حسنی؛ حسنعلی مؤذن زادگان


11. بررسی قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه کارایی آن با بیع متقابل

دوره 78، شماره 87، پاییز 1393، صفحه 7-29

10.22106/jlj.2014.11563

الهام امین زاده؛ پیمان آقابابایی دهکردی


12. حق دسترسی به غذا در مخاصمات از منظر موازین حقوق بین الملل

دوره 78، شماره 88، زمستان 1393، صفحه 7-36

10.22106/jlj.2014.11934

چنگیز اسفندیاری؛ سیدباقر میر عباسی


13. تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت

دوره 79، شماره 89، بهار 1394، صفحه 7-29

10.22106/jlj.2015.13352

سید محمدتقی علوی؛ مرتضی اسدلو


14. تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه

دوره 79، شماره 90، تابستان 1394، صفحه 7-36

10.22106/jlj.2015.14387

احمد حاجی ده‌آبادی؛ ابراهیم احمدی؛ جلال‌الدین صمصامی


17. مفهوم‌شناسی اصول اجرای احکام مدنی

دوره 81، شماره 97، بهار 1396، صفحه 7-28

10.22106/jlj.2017.25897

منصور امینی؛ امیر نیکوبیان


18. اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن قاعده «استرداد یا محاکمه» در ایران

دوره 81، شماره 98، تابستان 1396، صفحه 7-35

10.22106/jlj.2017.26773

محمدعلی اردبیلی؛ ندا میرفلاح نصیری


19. شکل‌گیری زندان‌های خصوصی و مطالعه تطبیقی آن در ایران و آمریکا

دوره 77، شماره 83، پاییز 1392، صفحه 9-34

10.22106/jlj.2013.10817

احمد حاجی ده آبادی؛ مرتضی جلیل زاده


20. ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری

دوره 77، شماره 82، تابستان 1392، صفحه 9-38

10.22106/jlj.2013.10826

محمد امامی؛ مهستی سلیمانی


21. اهانت به مقدسات دینی در حقوق ایران و انگلیس

دوره 77، شماره 81، بهار 1392، صفحه 9-35

10.22106/jlj.2013.10834

محسن رهامی؛ سیروس پرویزی


25. ارائه‌ی معیار تشخیص جرایم ناتمام

دوره 76، شماره 77، بهار 1391، صفحه 9-33

10.22106/jlj.2012.11061

محمدجواد فتحی؛ حامد رهدارپور؛ فرهاد چنگایی