تعداد مقالات: 416
2. شکل‌گیری زندان‌های خصوصی و مطالعه تطبیقی آن در ایران و آمریکا

دوره 77، شماره 83، پاییز 1392، صفحه 9-34

10.22106/jlj.2013.10817

احمد حاجی ده آبادی؛ مرتضی جلیل زاده


3. ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری

دوره 77، شماره 82، تابستان 1392، صفحه 9-38

10.22106/jlj.2013.10826

محمد امامی؛ مهستی سلیمانی


4. اهانت به مقدسات دینی در حقوق ایران و انگلیس

دوره 77، شماره 81، بهار 1392، صفحه 9-35

10.22106/jlj.2013.10834

محسن رهامی؛ سیروس پرویزی


8. ارائه‌ی معیار تشخیص جرایم ناتمام

دوره 76، شماره 77، بهار 1391، صفحه 9-33

10.22106/jlj.2012.11061

محمدجواد فتحی؛ حامد رهدارپور؛ فرهاد چنگایی


10. حسن‌نیت در توافقات عمودی

دوره 75، شماره 75، پاییز 1390، صفحه 9-36

10.22106/jlj.2011.11075

عبدالحسین شیروی؛ محمد باباپور


11. عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس

دوره 75، شماره 74، تابستان 1390، صفحه 9-39

10.22106/jlj.2011.11082

مرتضی شهبازی نیا؛ محمد عیسائی تفرشی؛ کوروش کاویانی؛ اسماعیل فرجی


13. ازدواج مجدد زوج به لحاظ نشوز زوجه و شرط وکالت در طلاق

دوره 74، شماره 72، زمستان 1389، صفحه 9-34

10.22106/jlj.2010.11148

لیلاسادات اسدی؛ رقیه سادات مؤمن


15. لطمه به اساس حکم

دوره 74، شماره 70، تابستان 1389، صفحه 9-31

10.22106/jlj.2010.11172

منصور رحمدل


18. منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر

دوره 73، شماره 67، پاییز 1388، صفحه 13-37

10.22106/jlj.2009.11224

منصور رحمدل


21. پیشگیری اجتماعی از فساد

دوره 71، شماره 61، زمستان 1386، صفحه 25-46

10.22106/jlj.2007.11299

سیدمحمد معصومی


22. کاوش در مفهوم و جایگاه حق آزادی و امنیت شخصی

دوره 78، شماره 86، تابستان 1393، صفحه 7-33

10.22106/jlj.2014.11315

حامد اسماعیل پور؛ محمدجواد شریعت باقری


23. دفاع دام‌گستری، از مفهوم‌شناسی تا آثار

دوره 78، شماره 85، بهار 1393، صفحه 7-44

10.22106/jlj.2014.11319

عباس حسنی؛ حسنعلی مؤذن زادگان


24. تأثیر اعسار در پرداخت جزای نقدی

دوره 71، شماره 60، پاییز 1386، صفحه 13-29

10.22106/jlj.2007.11391

حسین اعظمی چهاربرج؛ یاور افضلی