موضوعات = سیاست جنایی
تعداد مقالات: 4
2. گفتمان سیاست جنایی قوه قضاییه در«دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.523558.3945

امیرحسن نیازپور