موضوعات = حقوق قراردادها
تعداد مقالات: 13
1. تحلیل قراردادهای واگذاری موقت اراضی ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.522985.3922

خدیجه مظفری؛ علیرضا ایزدی فرد


2. ارادۀ قانونگذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.520573.3856

مهدی کریمیان راوندی؛ قاسم محمدی؛ غلامعلی سیفی زیناب


3. مفهوم و قلمرو تلف حکمی موضوع عقد با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.139002.3775

ابوالفضل آقاخانی


8. تأملی نوین بر ماهیت تعلیق اراده با رویکرد به چالش‌های عملی

دوره 84، شماره 109، بهار 1399، صفحه 141-169

10.22106/jlj.2019.91293.2271

عظیم کوچکی پهنه کلایی؛ سید حکمت الله عسکری؛ محمد حسین انصاری حقیقی


9. عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی

دوره 83، شماره 108، زمستان 1398، صفحه 25-49

10.22106/jlj.2020.109586.2773

سیدمصطفی محقق داماد؛ خشایار اسفندیاری فر


12. قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل

دوره 83، شماره 107، پاییز 1398، صفحه 135-159

10.22106/jlj.2019.67183.1590

لطیف عبادپور؛ سیدمحمدصادق موسوی


13. اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد

دوره 83، شماره 107، پاییز 1398، صفحه 227-247

10.22106/jlj.2019.68429.1608

سیدمرتضی قاسم زاده؛ فاطمه نوری