موضوعات = حقوق داوری
تعداد مقالات: 3
1. چالش های شناسایی و اجرای موافقتنامه های داوری در چارچوب ماده 2 کنوانسیون نیویورک 1958

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.124356.3322

احسان صلحی؛ محمدعلی بهمئی


2. نظم عمومی و داوری‌پذیری دعاوی مالکیت فکری

دوره 84، شماره 110، تابستان 1399، صفحه 143-161

10.22106/jlj.2020.116017.2981

سعید حبیبا؛ زهرا شوشتری


3. قرارداد داور

دوره 83، شماره 107، پاییز 1398، صفحه 1-19

10.22106/jlj.2019.78146.1871

احد خاکپور؛ ربیعا اسکینی؛ محمدعلی بهمئی