موضوعات = حقوق مالکیت فکری
تعداد مقالات: 9
1. هرمنوتیک و ارزش گذاری قضایی نقاشی های پست مدرن در حقوق مالکیت فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.532182.4230

سیداحسان رفیعی علوی؛ سعید محجوب


5. نظم عمومی و داوری‌پذیری دعاوی مالکیت فکری

دوره 84، شماره 110، تابستان 1399، صفحه 143-161

10.22106/jlj.2020.116017.2981

سعید حبیبا؛ زهرا شوشتری


6. تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مؤلف در فضای مجازی

دوره 84، شماره 109، بهار 1399، صفحه 125-140

10.22106/jlj.2019.63059.1445

مینا کاویانی؛ نجادعلی الماسی


7. بررسی قرارداد واگذاری اختراع

دوره 84، شماره 109، بهار 1399، صفحه 191-226

10.22106/jlj.2019.25125.246

رسول مظاهری کوهانستانی؛ شبنم ناصری