موضوعات = حقوق عمومی
تعداد مقالات: 29
1. وظایف و اختیارت ناجا در پرتو دکترین امنیت انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

10.22106/jlj.2021.131056.3539

امین محمدی جوبنی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ محمد بارانی


2. امکان پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان در آیینه رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.527609.4079

مینا اکبری؛ فاطمه افشاری


3. پیشگیری از جرم در ‌سازمان با حمایت از افشاگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.526483.4030

فرید محسنی


6. ضرورت تأسیس دادگاه زیست‌محیطی با نگاهی به وضعیت ایران

دوره 85، شماره 115، پاییز 1400، صفحه 215-239

10.22106/jlj.2021.522774.3915

زهرا محمودی کردی؛ زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده


7. پاسخگویی پارلمانی قوّه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی

دوره 85، شماره 115، پاییز 1400، صفحه 327-347

10.22106/jlj.2021.527572.4072

مژگان نعمتی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ سیددرید موسوی مجاب


9. چالش‌های نهاد آراء وحدت‌رویه

دوره 85، شماره 114، تابستان 1400، صفحه 223-244

10.22106/jlj.2020.122846.3256

محمدرضا رفیعی


11. جایگاه و صلاحیت‌های ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

دوره 85، شماره 113، بهار 1400، صفحه 1-17

10.22106/jlj.2021.131332.3548

محمد امین ابریشمی راد؛ سجاد جلالی


12. طراحی مدل مفهومی آسیب‌شناسی مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری

دوره 85، شماره 113، بهار 1400، صفحه 185-205

10.22106/jlj.2021.127130.3387

افسانه زمانی جباری؛ محمود صابر؛ سیددرید موسوی مجاب


13. تأملی بر معیارها و مرجع تشخیص باغ در رویۀ دیوان عدالت اداری

دوره 85، شماره 113، بهار 1400، صفحه 333-351

10.22106/jlj.2020.118888.3070

علی محمد فلاح زاده؛ محمد نجفی کلیانی


14. حق دسترسی به اینترنت؛ مبانی و محتوا

دوره 84، شماره 112، زمستان 1399، صفحه 51-79

10.22106/jlj.2020.123458.3279

باقر انصاری


19. پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی

دوره 84، شماره 110، تابستان 1399، صفحه 1-25

10.22106/jlj.2020.113414.2901

حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت


20. نظم عمومی و داوری‌پذیری دعاوی مالکیت فکری

دوره 84، شماره 110، تابستان 1399، صفحه 143-161

10.22106/jlj.2020.116017.2981

سعید حبیبا؛ زهرا شوشتری


21. تأملی بر ابعاد حقوقی و سیاستی لوایح قضایی

دوره 84، شماره 109، بهار 1399، صفحه 1-21

10.22106/jlj.2020.109429.2767

محمدقاسم تنگستانی


25. ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه

دوره 83، شماره 108، زمستان 1398، صفحه 267-287

10.22106/jlj.2020.59728.1318

علی محمد فلاح زاده؛ محیا کامرانی