موضوعات = حقوق خانواده
تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده

دوره 86، شماره 117، فروردین 1401، صفحه 21-42

10.22106/jlj.2021.523805.3954

طوبی شاکری گلپایگانی؛ زهرا بابازاده


نشوز زوج و آثار آن در نظام حقوقی ایران

دوره 85، شماره 115، مهر 1400، صفحه 241-264

10.22106/jlj.2021.140202.3811

خدیجه مظفری؛ زینب حسینی


حق ملاقات اقربا با طفل در حقوق ایران

دوره 85، شماره 114، تیر 1400، صفحه 403-432

10.22106/jlj.2020.124654.3335

عباس میرشکاری؛ نفیسه ملکی؛ الهام حبیب‌زاده


نقدی بر سیر تکوین حقوق خانوادۀ ایران در دوران معاصر

دوره 84، شماره 110، تیر 1399، صفحه 279-302

10.22106/jlj.2020.100773.2523

عبدالهادی وحیدی فردوسی؛ زکیه نعیمی