موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.538071.4384

حسین آقابابایی


مسئولیت کیفری شهرداری نسبت به آسیب‌های جسمانی ناشی از آلودگی هوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

10.22106/jlj.2022.544623.4569

مصطفی جعفری؛ حسن عالی پور


سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.541265.4488

امید رستمی غازانی؛ محسن رحمانی فرد


درج پیشینۀ کیفری متهم در کیفرخواست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.540888.4479

پیام فروزنده؛ فرید محسنی


دروغ‌سنجی و حقوق متهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.542062.4506

میررضا سلیمی؛ رجب گلدوست جویباری


بررسی جایگاه و نقش اصل حُسن نیت در حقوق کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22106/jlj.2022.561643.4991

سیّددرید موسوی مجاب


جستاری در کشف ماهیت فقهی-حقوقی قرارهای التزام با بررسی انتقادی دکترین‏های موجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.542945.4534

مجتبی یاسینی نسب؛ روح الله اکرمی


گونه‌شناسی واکنش‌ها در برابر تکدی: از سیاست کیفری تا سیاست اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.552865.4816

مرتضی عارفی


فهرست بندی مواد مخدر و روانگردان در نظام عدالت کیفری ایران و ایالات متحده امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.549336.4712

آزاده صادقی


کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بی‌طرفانه کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.543934.4551

علی امیری؛ جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد


بررسی قاعدۀ جمجمۀ نازک در حقوقی کامن‏ لا و حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.546398.4651

جلال الدین قیاسی


قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی اشخاص حقوقی؛ تهدیدی جدی علیه «تضمین حقوق بزه دیده»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.546166.4626

سید سجاد کاظمی؛ حامد چگینی


امکان‌سنجی اقدامات بازپرس در فرایند دادرسی الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.549326.4713

حسنعلی موذن زادگان؛ امیرحسین عابدی نیستانک


بررسی تعدد جرم در ارتکاب توامان جرایم مزاحمت تلفنی، توهین و تهدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.546057.4623

جلال الدین قیاسی؛ عباس غالب زاده


امکان‌سنجیِ اثرگذاریِ پاسخ‌‌هایِ ترمیمی در قبالِ بزه‌کاریِ تروریستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.551344.4762

عرفان باباخانی


حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان در قبال ترک فعل والدین در پیشگیری از انحرافات با تأکید بر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22106/jlj.2022.559655.4944

سمیرا احمدیان مقدم؛ عباس سماواتی؛ فرید محسنی


چالش‌های قضایی و اجرایی زندان‌زدایی در سیاست جنایی ایران

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 219-244

10.22106/jlj.2022.543672.4546

اسحاق رسولی امیرحاجلو؛ شهرام ابراهیمی؛ فضل الله فروغی


افتراقی شدن دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی؛ مبانی، ضرورت و ضوابط

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 295-326

10.22106/jlj.2020.122804.3251

سیدیاسر ضیایی چاهگاهی؛ علیرضا جمشیدی؛ محمد آشوری


قاضی فضیلت‌مند؛ سهم فضیلت‌گرایی در نظریۀ قضاوت

دوره 86، شماره 118، تیر 1401، صفحه 49-74

10.22106/jlj.2021.538393.4391

مهدی سمائی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ رحیم نوبهار


استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران و لبنان

دوره 86، شماره 118، تیر 1401، صفحه 229-252

10.22106/jlj.2021.138874.3772

محمدعلی علیپور؛ سیددرید موسوی مجاب؛ سیّد باسم موالی زاده


چالش‌های سیاست جنایی قضایی در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان

دوره 86، شماره 118، تیر 1401، صفحه 279-312

10.22106/jlj.2022.545252.4591

محمد متین پارسا؛ حسنعلی موذن زادگان


سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران

دوره 86، شماره 118، تیر 1401، صفحه 313-337

10.22106/jlj.2020.124354.3321

محمدعلی اردبیلی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ حجت نجارزاده اهری