موضوعات = حقوق خصوصی
تعداد مقالات: 53
1. تحلیل مفهوم و مصادیق تعارض منافع در حقوق خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.129515.3474

حسن بادینی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


2. «اتلاف و تسبیب»؛ مبنای مسئولیت مدنی کالاها در حقوق ایران در تطبیق با حقوق فرانسه و امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.127014.3381

منصور امینی؛ محمدکاظم مهتاب پور


3. مبنای مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای در فقه اسلامی و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی فرانسه و کامن‌لا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.123559.3283

محمدکاظم مهتاب پور؛ منصور امینی


4. هزینه‎ی دادرسی در دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.128863.3452

بهنام غفاری؛ مینا حسینی


5. شناسایی ماهیت حقوقی رمزارزها با تحلیل ساختاری آن‌ها در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22106/jlj.2021.137039.3698

فاطمه نوری؛ محمود خادمان؛ ابوطالب کوشا


6. اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1400

10.22106/jlj.2021.130304.3507

حسین داودی؛ حسن محسنی


8. کاربرد مدیریت ارجاع در تضمین دادرسی بی‌طرفانۀ کیفری

دوره 85، شماره 114، تابستان 1400، صفحه 27-52

10.22106/jlj.2021.130157.3502

جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد؛ علی امیری


12. نظریه عمومی جریمه مدنی در فقه اسلامی و حقوق ایران (تعزیرات غیرکیفری)

دوره 85، شماره 114، تابستان 1400

10.22106/jlj.2021.135906.3655

سید مصطفی محقق داماد؛ هانی حاجیان


14. جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت

دوره 85، شماره 113، بهار 1400، صفحه 69-91

10.22106/jlj.2020.124986.3349

محسن برهانی؛ آرش بادکوبه هزاوه


17. اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی

دوره 85، شماره 113، بهار 1400، صفحه 207-233

10.22106/jlj.2020.117823.3022

سعید صفیان؛ محمدمهدی مقدادی


21. حق حبس در معاملات اوراق بهادار

دوره 84، شماره 112، زمستان 1399

10.22106/jlj.2020.121030.3157

بهرام تقی پور؛ نرجس صالحی


23. اعتبار قضیۀ قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 84، شماره 112، زمستان 1399

10.22106/jlj.2020.112965.2927

علی عسگری توانی؛ حسن محسنی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور امینی