موضوعات = حقوق خصوصی
طرح نظریه تضامن مسئولیت مسبب حادثه و بیمه‌گر در قانون بیمه اجباری مصوب 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.542623.4527

حمید افکار؛ عبدالله خدابخشی


شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت های مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.532573.4244

مصطفی السان؛ محمدرضا منوچهری؛ سجاد مظلومی


ساز و کار جبران خسارت ناشی از سوانح خودروهای خودران در حقوق ایران با نگاهی بر دکترین آمریکایی جبران خسارت ناشی از این خودروها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.529437.4147

شیرزاد حیدری شهباز؛ محسن محبی؛ غلامعلی سیفی زیناب


کارکرد حقوقی امیدنامه در بورس و بازار اوراق بهادار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.538303.4389

محمد صادقی


نظریه تحول غیر ارادی خواسته در پرتو انتقال موضوع دعوا درآیین دادرسی مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.539387.4426

عبدالوحید صباغی؛ فریدون نهرینی؛ علیرضا آذربایجانی


مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.521789.3889

عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی؛ افروز صمدی


انتفاء عقد به سبب عدم امکان اجرای موضوع آن در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.547189.4655

سیدعباس موسوی؛ اکبر اصانلو


چالش های رویه قضایی در دعوای اثبات مالکیت:از نظریه تا رویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.539196.4417

مجید عزیزیانی


مبانی جبران پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.539341.4423

مجتبی زمانی؛ جعفر عسگری


بررسی وضعیت قطعی بودن رأی و مهلت در اعتراض شخص ثالث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.549678.4718

مهدی حسن زاده


اجرای احکام مدنی از محل ارزهای دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.549098.4701

یاسر غلامی؛ میثم جوادی؛ محمدباقر مقدسی


بررسی عدم النفع در فقه، آیین دارسی مدنی 1379و آیین دارسی کیفری 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.544864.4578

محمد حسین شهبازی؛ میثم اکبری؛ هانی حاجیان


تحلیل و تبیین اصل «قابلیّت اجرای حکم» بعنوان یکی از معیارهای حکم دادگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.544726.4574

رسول احمدی فر


مطالعه تطبیقی روش جبران زیان معنوی با تاکید بر رویکرد رویه قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

10.22106/jlj.2022.544179.4557

عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی


طرق حل اختلافات راجع به نام دامنه و علامت تجاری ‏(با تمرکز بر سیاست متحدالشکل حل و فصل اختلافات نام دامنه- ‏UDRP‏)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22106/jlj.2022.550670.4746

کامل تقی زاده؛ علی اسلامی پناه


شرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 43-66

10.22106/jlj.2021.538999.4409

احسان بهرامی؛ سید امین پیشنماز؛ امیر زارع


ضرورت شناسایی احقاق شخصی حق؛ با تأکید بر حق فکری

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 173-195

10.22106/jlj.2021.539203.4419

عبداله رجبی؛ سید حسین حسینی


قاعده‌گزینی جهت پذیرش ادلۀ الکترونیک در نظام حقوقی ایران و آمریکا

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 273-295

10.22106/jlj.2021.530190.4171

ناصر علیدوستی شهرکی؛ علی کشاورز؛ علیرضا صادق اصل


جایگاه اصل کرامت اجتماعی در حقوق قراردادی

دوره 86، شماره 118، تیر 1401، صفحه 21-48

10.22106/jlj.2021.136425.3678

مرتضی ترابی؛ ایرج بابایی؛ عباس طوسی