موضوعات = حقوق خصوصی
تعداد مقالات: 68
1. تحلیل مفهوم و مصادیق تعارض منافع در حقوق خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.129515.3474

حسن بادینی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


2. «اتلاف و تسبیب»؛ مبنای مسئولیت مدنی کالاها در حقوق ایران در تطبیق با حقوق فرانسه و امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.127014.3381

منصور امینی؛ محمدکاظم مهتاب پور


3. هزینه‎ی دادرسی در دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.128863.3452

بهنام غفاری؛ مینا حسینی


4. اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1400

10.22106/jlj.2021.130304.3507

حسین داودی؛ حسن محسنی


5. تحلیل قراردادهای واگذاری موقت اراضی ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.522985.3922

خدیجه مظفری؛ علیرضا ایزدی فرد


6. ارادۀ قانونگذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.520573.3856

مهدی کریمیان راوندی؛ قاسم محمدی؛ غلامعلی سیفی زیناب


7. مفهوم و قلمرو تلف حکمی موضوع عقد با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.139002.3775

ابوالفضل آقاخانی


8. تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری ؛ از تئوری تا رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.524002.3960

مجید عزیزیانی


9. مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.521789.3889

عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی؛ افروز صمدی


10. تعدیل ضمانت اجرای تعهد به ارائه اطلاعات در قراردادهای بیمه‌ (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.134850.3605

مجتبی محمدی؛ محمد هادی جواهرکلام


11. بررسی مصادیق ایراد عدم احراز سمت در دادرسی مدنی با تأکید بر رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.528393.4105

مصطفی السان؛ پیام خنجری کاکاوندی


12. شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت های مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.532573.4244

مصطفی السان؛ محمدرضا منوچهری؛ سجاد مظلومی


13. هرمنوتیک و ارزش گذاری قضایی نقاشی های پست مدرن در حقوق مالکیت فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.532182.4230

سیداحسان رفیعی علوی؛ سعید محجوب


17. اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی مدنی

دوره 85، شماره 115، پاییز 1400، صفحه 307-326

10.22106/jlj.2021.523596.3947

علی اکبر فرحزادی؛ سیدرسول میرنژاد


18. شناسایی ماهیت حقوقی رمزارزها با تحلیل ساختاری آن‌ها در نظام حقوقی ایران

دوره 85، شماره 115، پاییز 1400، صفحه 349-372

10.22106/jlj.2021.137039.3698

محمود خادمان؛ ابوطالب کوشا؛ فاطمه نوری


20. کاربرد مدیریت ارجاع در تضمین دادرسی بی‌طرفانۀ کیفری

دوره 85، شماره 114، تابستان 1400، صفحه 27-52

10.22106/jlj.2021.130157.3502

علی امیری؛ جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد


24. نظریۀ عمومی جریمۀ مدنی (تعزیرات غیرکیفری) در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 85، شماره 114، تابستان 1400، صفحه 193-221

10.22106/jlj.2021.135906.3655

سیدمصطفی محقق داماد؛ هانی حاجیان