موضوعات = حقوق خصوصی
تعداد مقالات: 26
2. تأملی پیرامون ثبوت و اثبات در قرارداد کار با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.110823.2809

حسن بادینی؛ بهنام شکوهی مشهدی


6. نظم عمومی و داوری‌پذیری دعاوی مالکیت فکری

دوره 84، شماره 110، تابستان 1399، صفحه 147-165

10.22106/jlj.2020.116017.2981

سعید حبیبا؛ زهرا شوشتری


8. بررسی قرارداد واگذاری اختراع

دوره 84، شماره 109، بهار 1399

10.22106/jlj.2019.25125.246

رسول مظاهری کوهانستانی؛ شبنم ناصری


9. بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی

دوره 84، شماره 109، بهار 1399، صفحه 23-54

10.22106/jlj.2019.88710.2211

محمدرضا باقری؛ جعفر جمالی؛ محمود خادمان


10. عذرخواهی به‌عنوان یکی از شیوه‌های جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی

دوره 84، شماره 109، بهار 1399، صفحه 1-20

10.22106/jlj.2020.99325.2490

منصور اکبری آرائی؛ رضا نیک خواه؛ سیامک جعفرزاده


11. تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مؤلف در فضای مجازی

دوره 84، شماره 109، بهار 1399، صفحه 125-140

10.22106/jlj.2019.63059.1445

مینا کاویانی؛ نجادعلی الماسی


13. تأملی نوین بر ماهیت تعلیق اراده با رویکرد به چالش‌های عملی

دوره 84، شماره 109، بهار 1399، صفحه 141-170

10.22106/jlj.2019.91293.2271

عظیم کوچکی پهنه کلایی؛ سید حکمت الله عسکری؛ محمد حسین انصاری حقیقی


17. عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی

دوره 83، شماره 108، زمستان 1398، صفحه 25-49

10.22106/jlj.2020.109586.2773

سیدمصطفی محقق داماد؛ خشایار اسفندیاری فر


18. تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه

دوره 83، شماره 108، زمستان 1398، صفحه 185-203

10.22106/jlj.2020.96292.2412

سیدمرتضی طباطبایی؛ سید محسن سادات اخوی


19. قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل

دوره 83، شماره 107، پاییز 1398، صفحه 135-159

10.22106/jlj.2019.67183.1590

لطیف عبادپور؛ سیدمحمدصادق موسوی


20. تأثیر عدم رعایت اصول مهم دادرسی بر بی اعتباری رأی دادگاه

دوره 83، شماره 107، پاییز 1398، صفحه 79-93

10.22106/jlj.2019.92600.2308

عبدالوحید زاهدی؛ سمیرا سرگزی


22. قرارداد داور

دوره 83، شماره 107، پاییز 1398، صفحه 1-19

10.22106/jlj.2019.78146.1871

احد خاکپور؛ ربیعا اسکینی؛ محمدعلی بهمئی


23. جایگاه مراجع خاص اقلیت‌های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آن‌ها

دوره 83، شماره 107، پاییز 1398، صفحه 21-39

10.22106/jlj.2019.43973.874

عبدالسعید بدیعی خرسند؛ فرهاد پروین


24. اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد

دوره 83، شماره 107، پاییز 1398، صفحه 227-247

10.22106/jlj.2019.68429.1608

سیدمرتضی قاسم زاده؛ فاطمه نوری