کلیدواژه‌ها = حقوق
تعداد مقالات: 6
2. بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق

دوره 75، شماره 73، بهار 1390، صفحه 83-111

10.22106/jlj.2011.11092

عزیزالله فهیمی؛ محمدرضا زندوکیلی


3. زبان شناسی قانونی

دوره 68، شماره 49-48، پاییز 1383، صفحه 365-380

اعظم استاجی


4. تروریسم برهم زننده دسته بندیهای حقوقی حقوق بین الملل

دوره 67، شماره 44، پاییز 1382، صفحه 55-68

حسین آقایی جنت مکان


5. دیوان کیفری بین المللی با نگاهی به حقوق ایران

دوره 67، شماره 44، پاییز 1382، صفحه 89-97

سید عباس پورهاشمی