کلیدواژه‌ها = تأمین امنیت
تعداد مقالات: 1
1. تحدید تضمین‌های دادرسی عادلانه در پرتو جرم‌شناسی امنیت‌گرا

دوره 81، شماره 97، بهار 1396، صفحه 79-112

10.22106/jlj.2017.25901

اعظم مهدوی پور؛ نجمه شهرانی‌کرانی