کلیدواژه‌ها = حقوق مالکیت فکری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی

دوره 83، شماره 108، زمستان 1398، صفحه 0-0

10.22106/jlj.2019.78707.1893

ابراهیم رهبری؛ حسن لجم اورک


3. حق دسترسی به داروها و حق حمایت از اختراعات دارویی

دوره 81، شماره 99، پاییز 1396، صفحه 11-29

10.22106/jlj.2017.29206

محسن برهانی؛ مهرنوش ابوذری