کلیدواژه‌ها = دعوا
تعداد مقالات: 3
1. زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی

دوره 83، شماره 106، تابستان 1398، صفحه 1-1

10.22106/jlj.2019.93950.2343

اسدالله یاوری؛ یوسف باقری


2. تفسیر قواعد حقوقی در راستای حفظ تعادل در روابط زوجین

دوره 74، شماره 72، زمستان 1389، صفحه 57-89

10.22106/jlj.2010.11151

عبدالله خدابخشی؛ نیره عابدین زاده شهری


3. اصل نسبی بودن رأی حقوقی

دوره 74، شماره 71، پاییز 1389، صفحه 41-71

10.22106/jlj.2010.11164

جمال صالحی ذهابی