کلیدواژه‌ها = فضای سایبر
محدودیت‌ها و راهبردهای صلاحیت در جرایم سایبری

دوره 81، شماره 98، تیر 1396، صفحه 83-102

10.22106/jlj.2017.27617

بهزاد رضوی فرد؛ سیدنعمت اله موسوی


حملات سایبری و حقوق بین‌الملل

دوره 76، شماره 78، تیر 1391، صفحه 115-145

10.22106/jlj.2012.11057

علی قاسمی؛ ویکتور بارین جهاربخش