کلیدواژه‌ها = مبیع مردد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی تطبیقی نهاد تعهدات تخییری

دوره 76، شماره 79، پاییز 1391، صفحه 239-263

10.22106/jlj.2012.11053

مهدی الهویی نظری