کلیدواژه‌ها = قرارداد آتی یکسان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حقوقی ساختار و اعتبار قرارداد آتی یکسان

دوره 76، شماره 80، زمستان 1391، صفحه 169-195

جواد حسین زاده