کلیدواژه‌ها = استنکاف مقامات دولتی
تعداد مقالات: 1
1. استنکاف مقامات اداری از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری

دوره 77، شماره 81، بهار 1392، صفحه 189-221

10.22106/jlj.2013.10990

حسین عبداللهی؛ محمدجواد رضایی زاده