کلیدواژه‌ها = قضازدایی
پیش‌بینی مرحله پیش‌‌دادرسی اداری در دستگاه‌های اجرایی ایران با رویکرد قضازدایی؛ چالش‌ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.547097.4652

محمدقاسم تنگستانی؛ عباس توازنی زاده؛ محمدحسین صادقی


رهیافتی نو به بنیانهای نظری پیش گیری از جرم

دوره 68، شماره 49-48، مهر 1383، صفحه 123-168

مهرداد رایجیان اصلی