کلیدواژه‌ها = حقوق ورزشی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

10.22106/jlj.2019.78707.1893

ابراهیم رهبری؛ حسن لجم اورک