کلیدواژه‌ها = حق بر شهرت
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی

دوره 83، شماره 108، زمستان 1398، صفحه 0-0

10.22106/jlj.2019.78707.1893

ابراهیم رهبری؛ حسن لجم اورک