کلیدواژه‌ها = مداخله اجتماع‌محور
تعداد مقالات: 1
1. «خانه‌های امن» به مثابه درمانگاه زنان خشونت‌دیده خانگی

دوره 83، شماره 106، تابستان 1398، صفحه 1-1

10.22106/jlj.2019.104517.2627

سودابه رضوانی؛ مریم غنی زاده بافقی