کلیدواژه‌ها = بیع
تعداد مقالات: 4
1. مرابحه بانکی و مشروعیت آن

دوره 82، شماره 104، زمستان 1397، صفحه 123-152

10.22106/jlj.2018.34682

امیرحسین علی زاده


2. تبیین ماهیت حقوقی قرارداد پیش‌فروش ساختمان

دوره 78، شماره 85، بهار 1393، صفحه 45-82

10.22106/jlj.2014.11320

سیدمحمدصادق طباطبائی؛ عباس کیانی


3. مطالعه‌تطبیقی قابلیت تعیین ثمن در نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس

دوره 76، شماره 80، زمستان 1391، صفحه 121-143

10.22106/jlj.2012.11040

مهدی الهویی نظری؛ جمشید یحیی پور


4. تفاوت قبض و تسلیم

دوره 67، شماره 44، پاییز 1382، صفحه 217-220

امضان دهقان