کلیدواژه‌ها = تعذر اجرای رأی
تعداد مقالات: 1
1. موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا

دوره 83، شماره 105، بهار 1398، صفحه 83-109

10.22106/jlj.2019.35487

عبدالله خدابخشی