کلیدواژه‌ها = توقف اجرا رأی
تعداد مقالات: 1
1. موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا

دوره 83، شماره 105، بهار 1398، صفحه 1-1

عبدالله خدابخشی