کلیدواژه‌ها = اراده
تعداد مقالات: 4
1. تأملی نوین بر ماهیت تعلیق اراده با رویکرد به چالش‌های عملی

دوره 84، شماره 109، بهار 1399، صفحه 141-169

10.22106/jlj.2019.91293.2271

عظیم کوچکی پهنه کلایی؛ سید حکمت الله عسکری؛ محمد حسین انصاری حقیقی


2. اهلیت جنایی اشخاص حقوقی

دوره 82، شماره 102، تابستان 1397، صفحه 209-233

10.22106/jlj.2018.32739

ایرج گلدوزیان؛ امین گلریز


3. آثار ایجاب ملزِم

دوره 81، شماره 98، تابستان 1396، صفحه 103-123

10.22106/jlj.2017.26776

محمد جعفری فشارکی؛ محمد ریاحی