کلیدواژه‌ها = ولایت
تعداد مقالات: 1
1. تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز

دوره 81، شماره 98، تابستان 1396، صفحه 175-199

10.22106/jlj.2017.26779

سام محمدی؛ حسین کاویار؛ اعظم ابراهیمی