کلیدواژه‌ها = موازین شرعی
تعداد مقالات: 2
1. آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق یا عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.532038.4227

محمدعلی فراهانی؛ مرتضی حاجی علی خمسه؛ هادی طحان نظیف